Weszła w życie nowelizacja ustawy o kredycie hipotecznym. Banki i pośrednicy kredytowi mają dodatkowe obowiązki. Teraz zostali zobowiązani do tego by ich oferty były bardziej przejrzyste.

Zgodnie z nową ustawą pożyczkodawca będzie miał 21 dni od dnia złożenia przez klienta wniosku o kredyt na wydanie decyzji i poinformowanie o niej zainteresowanego. Z kolei już po zawarciu umowy klient będzie miał 14 dni na jej wypowiedzenie, gdyby np. po uważnej lekturze przekonał się, że w innym banku ma szansę otrzymać kredyt na lepszych warunkach. Kredyty mogą być udzielane tylko przez banki i SKOK-i i to w walucie, w której się zarabia.
Od dziś kredyty hipoteczne mają być inaczej reklamowane. Trzeba wyraźnie wskazać rzeczywistą roczną stopę oprocentowania w miejscu co najmniej tak widocznym jak informacja o oprocentowaniu kredytu hipotecznego oraz informować o innych warunkach kredytu, takich jak czas jego trwania, rodzaj oprocentowania, liczba i wysokość rat. Ponadto banki nie będą mogły uzależniać przyznania kredytu od nabycia innych produktów przy okazji kredytu hipotecznego.

Skomentuj