Do 7 marca wojsko będzie zbierać informacje o stanie zdrowia młodych ludzi pod kątem ich predyspozycji do służby.

Przed komisjami lekarskimi obowiązkowo musi się stawić około 2 tys. osób z powiatów ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego i żuromińskiego. Przedstawiciel WKU przyzna im kategorię zdolności do służby, a ci, którzy są zainteresowani wstąpieniem do armii, otrzymają szczegółowe informacje. Pierwsi przed komisję zostaną wezwani mieszkańcy powiatu ciechanowskiego. Wojskowa komisja lekarska pracuje w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie przy ul. Płockiej 32.

Każdego roku inne grupy podlegają kwalifikacji. Tym razem będą to głownie mężczyźni urodzeni w 1998 roku, czyli ci, którzy w ubiegłym roku osiągnęli pełnoletniość. Przed komisjami będą też musieli stanąć mężczyźni urodzeni w latach 1993–1997, dla których nie określono jeszcze kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. A także osoby z roczników 1996 i 1997, które w latach poprzednich zostały uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej (kategoria zdolności B).
Należy dodać, iż obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej dotyczy również niektórych kobiet urodzonych w latach 1993–1998, które mają kwalifikacje przydatne w służbie, oraz te, które ukończyły lub kończą w tym roku naukę w określonej specjalności. Chodzi np. o kierunki: lekarski, lekarsko-dentystyczny, analityki medycznej, farmacji, pielęgniarstwa, psychologii, ratownictwa medycznego i weterynarii.  Na kwalifikację mogą się zgłosić także ochotnicy, którzy swoją przyszłość chcą związać z wojskiem.

Bez względu na to, czy przed komisją staje ochotnik, czy osoba zobowiązana do kwalifikacji, wszystkich czekają takie same procedury. Najpierw każdy zostanie wpisany do ewidencji wojskowej. Potem odbywają się wywiad medyczny i badanie lekarskie. Zajmą się tym cywilni medycy. Lekarz zmierzy ciśnienie, sprawdzi wzrok i słuch, a także to, czy dana osoba nie ma np. wad postawy. Jeżeli zaistnieje taka konieczność, przewodniczący komisji lekarskiej będzie mógł skierować daną osobę na dodatkowe, obowiązkowe badania specjalistyczne, w tym psychologiczne.
Na koniec wezwanego czeka rozmowa z przedstawicielem wojskowej komendy uzupełnień. To on przyzna kategorię wojskową i zakwalifikuje do jednej z form powszechnego obowiązku obrony, np. czynnej służby w ramach szkolenia przygotowawczego. Każda wezwana osoba otrzyma książeczkę wojskową, a po 14 dniach zostanie przeniesiona do rezerwy. Chyba że dostanie kategorię B, która oznacza czasową niezdolność do służby. W takim przypadku będzie musiała za jakiś czas stawić się jeszcze raz przed komisją, a do rezerwy zostanie przeniesiona po ustaleniu ostatecznej kategorii zdolności do służby. Kategoria A to brak przeciwwskazań, z kolei D jest równoznaczna z orzeczeniem o niezdolności do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju.  Przypominamy, iż osoba wezwana do kwalifikacji wojskowej musi zabrać ze sobą dowód osobisty, prawo jazdy o ile je posiada, świadectwo poświadczające wykształcenie oraz aktualne zdjęcia, niezbędne do wyrobienia książeczki wojskowej. Stawiennictwo na komisji lekarskiej jest obowiązkowe.    W tym roku po raz pierwszy przedstawiciele armii będą informować również o zasadach służby w wojskach obrony terytorialnej.

Milena Bonisławska

 

Skomentuj