Rozpoczął się Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Bezpłatnych porad będą udzielać prokuratorzy, asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi oraz inni specjaliści. Specjalny punkt pomocy uruchomiono w ministerstwie sprawiedliwości.  Godziny przyjmowania interesantów oraz telefony kontaktowe dostępne są na stronach instytucji i korporacji zawodowych. Przykładowo, w Ministerstwie Sprawiedliwości w Al. Ujazdowskich 11 w Warszawie punkt jest czynny od dziś do piątku 24 lutego, w godzinach 10:00-13:00. W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie dyżury są pełnione w okresie od 20 lutego 2017 roku do 24 lutego 2017 roku,  w godzinach od  9:15  do  15:00, w siedzibach przy ul. Krakowskie Przedmieście 25 oraz przy ul.  Ostroroga 24 E.
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, to kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Wiąże się ona z ustanowieniem w krajach Unii Europejskiej dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Ustanowienie obchodów tego dnia nastąpiło w Polsce w 2003 r. na mocy ustawy dotyczącej monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych.
Ofiary przestępstw będą mogły uzyskać interdyscyplinarne wsparcie i informacje o kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych. Uprawnienia ofiar w tym zakresie reguluje ustawa z 2005 r. o państwowej kompensacie.

Szczegółowe informacje o możliwościach uzyskania pomocy materialnej i niematerialnej finansowanej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej są dostępne po adresem:

http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/fundusz-pomocy-pokrzywdzonym-oraz-pomocy-postpenitenacjarnej/pomoc-pokrzywdzonym

EI