Samorząd terytorialny jest jednym z największych osiągnięć wolnej Polski. Władza blisko obywateli w regionach, powiatach, miastach i gminach pozwala na skuteczne i zdecentralizowane zarządzanie sprawami publicznymi.

Utrata niezależności samorządów spowodowałaby konsekwencje sprzeczne z zasadami konstytucji  oraz ideą ich powołania.  Najważniejsze to zniszczenie poczucia wspólnoty oraz odpowiedzialności mieszkańców za rozwój regionów, a także zerwanie więzi społecznych.
W obronie samorządności terytorialnej debatowało w Warszawie prawie 1600 przedstawicieli gmin, miast, powiatów oraz województw , którzy reprezentowali ponad 600 samorządów z całego kraju. Forum Samorządowe zostało zwołane przez wszystkie organizacje skupiające samorządowców: Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Unię Metropolitalną, Unię Miasteczek Polskich, Związek Województw RP, Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych oraz Związek Gmin Wiejskich RP.

– To jest historyczne wydarzenie – podkreślał Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich na Forum Samorządowym. – W tak licznym składzie jeszcze nie obradowaliśmy.  W ciągu ostatnich 27 lat nie było takiej potrzeby, bo nikt dotychczas nie zagrażał niezależności samorządów. Podejmowane przez polityków próby dokonywania zmian  w  ich organizacji i kompetencjach zmobilizowały nas do aktywnego działania i powołujemy Samorządowy Komitet Protestacyjny.

Komitet ma koordynować działania na wszystkich szczeblach związków samorządowych i reagować na każdy przejaw działania sprzecznego z ideą samorządności i występować w jej obronie. W wielu wypowiedziach podkreślano, że za samorządem stoją ludzie, konkretni wyborcy, którzy są siłą tego ruchu. Wszelkie plany zmierzające do zmiany prawa samorządowego powinny być, w ocenie uczestników Forum, poddane szerokim konsultacjom społecznym ze wszystkimi zainteresowanymi środowiskami.

W kolejnych wystąpieniach dyskutowano o roli, znaczeniu autonomii oraz dokonaniach polskich samorządów. Przypominano, że od 1990 r, polskie gminy, a później także powiaty i regiony zmieniły Polskę. Stały się największym inwestorem, nadrabiającym zapóźnienia cywilizacyjne PRL-u w infrastrukturze. Przykładowo, przed 27 laty zaledwie połowa miast miała oczyszczalnie ścieków i to wymagających niezbędnej modernizacji. Teraz jest ich prawie sto procent. W tym samym czasie długość sieci kanalizacyjnej wzrosła przynajmniej 6-krotnie.

Po 2000 roku największe wydatki inwestycyjne gmin, miast, powiatów i województw przeznaczane są na budowę dróg i transport publiczny. Wartość tych inwestycji w ciągu zaledwie 15 lat wyniosła ok. 165 mld zł. Do tego dochodzą wielomiliardowe nakładów na oświatę, kulturę, służbę zdrowia, ochronę środowiska, turystykę, rekreację i dalszy rozwój nowoczesnej infrastruktury.

– Nie pozwolimy zniszczyć tego dorobku, apelowali przedstawiciele środowisk samorządowych. Nie możemy zaakceptować bezpodstawnego dyskredytowania samorządowców pełniący od lat swoje funkcje oraz ograniczania prawa  do decydowania o sobie lokalnym społecznościom. Uważamy, że takie działania są odejściem od podstawowych zasad demokracji.

Uczestnicy Forum przyjęli solidarnie „Kartę Samorządności”, w której przypomniano najważniejsze zasady ustroju państwa, domagając się ich respektowania przez rządzących i stanowiących prawo.

Na zakończenie Forum zapowiedziano kolejne wspólne działania w obronie polskiej samorządności.

Jolanta Czudak