Polscy naukowcy koordynują europejsko-amerykańską współpracę przy rozwoju technologii jądrowych.

Współpraca prowadzona jest w ramach programu GEMINI+.  To jeden z pięciu zwycięskich projektów Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku w najnowszym konkursie EURATOM. To ogromny sukces polskich naukowców.
Komisja Europejska ogłosiła właśnie zwycięzców  w ramach konkursu Horyzont 2020 w obszarze EURATOM.  Wyniki konkursu są potwierdzeniem, że Narodowe Centrum Badań Jądrowych jest miejscem, w którym  realizowane są największe przedsięwzięcia naukowe w Europie. Spośród siedmiu wybranych propozycji, które konkurowały z blisko setką pomysłów jakie spłynęły do Euratomu z czołowych europejskich jednostek badawczych wygraliśmy z pięcioma projektami. W takim gronie  zdobycie dofinansowania to ogromny sukces i docenienie polskich uczonych.

Naukowcy NCBJ, w ramach projektu „GEMINI+”, o wartości 4 mln euro,  będą koordynować międzynarodowe prace przygotowawcze do wdrożenia  reaktorów wysokotemperaturowych. Blisko trzydzieści instytucji z kilku krajów Europy oraz z  USA, Japonii i Korei Płd. będzie opracowywać założenia i metody licencjonowania niezbędne do wdrożenia tej technologii. Choć na świecie wybudowano kilka takich urządzeń to technologia ta wciąż nie jest powszechnie dostępna. Eksperci oceniają, że zapotrzebowanie przemysłu na takie rozwiązanie na całym świecie jest ogromne.  W Polsce technologia ta będzie wykorzystywana przede wszystkim jako źródło ciepła przemysłowego dla zakładów chemicznych i rafinerii. Możliwe jest również wypracowanie w niej rozwiązań wspomagających „czyste” spalanie polskiego węgla.

Mówiąc o odbudowie konkurencyjności europejskiej gospodarki należy pamiętać o rozwoju tej dziedziny wiedzy. Technologie jądrowe znajdują przecież szerokie zastosowanie w codziennym życiu – nie tylko w produkcji energii, ale również w medycynie, badaniu i modyfikacji materiałów, systemach bezpieczeństwa. W tych dziedzinach Polska ma bardzo duże osiągnięcia. Naukowcy NCBJ zaangażowani są również w projekty dotyczące badań materiałów przydatnych do konstrukcji nowych typów reaktorów jądrowych. Odporność na wysokie temperatury, ekstremalne promieniowanie i działające w tych warunkach czynniki chemiczne i fizyczne wymuszają na badaczach poszukiwanie wciąż nowych rozwiązań. Polscy naukowcy wezmą udział także w opracowaniach mających na celu zabezpieczenie dostaw paliwa jądrowego dla europejskich reaktorów badawczych.

Jolanta Czudak