Pierwsza w kraju ciechanowska uchwała reklamowa będzie przygotowana od początku. I choć nie zaczęła ona obowiązywać już budzi wiele kontrowersji i sprzeciwów.

Temat ten zdominował ostatnią sesję Rady Miasta.  Ponowne pochylenie się na uchwałą reklamową jest efektem protestu zorganizowanego z inicjatywy Mazowieckiej Izby Gospodarczej i Cechu Rzemiosł Różnych.
Zaczęło się od ustawy krajobrazowej, która weszła w życie 11 września 2015 roku. Dała samorządom narzędzie do walki z chaosem reklamowym. Ciechanów był pierwszym miastem w Polsce, które wprowadziło takie regulacje.

Uchwała Rady Miasta określiła zasady i warunki  umieszczania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.   Jednak nie określiła wówczas wysokości stawek opłaty reklamowej od umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych. Ciechanowscy przedsiębiorcy jednogłośnie krytykują pionierską uchwałę i domagają się stworzenia nowych regulacji w tym zakresie. Zdaniem przedsiębiorców nowe decyzje Miasta nie respektują zasady, że prawo nie działa wstecz, nie rozgraniczają rodzajów zabudowy w mieście, także nie rozróżniają obiektów budowlanych i budynków, a ponadto preferują nieestetyczną, tanią i nietrwałą reklamę. I generalnie bardziej chodzi o ściągnięcie haraczu z przedsiębiorców, niż o troskę o krajobraz.

Podczas sesji Rady Miasta wiceprezydent Ciechanowa Joanna Potocka Rak poinformowała przedsiębiorców, iż miasto jest otwarte na rozmowy. Jednak zarzuciła, że ich sprzeciw jest spóźniony.
–  Dlaczego dopiero teraz, a nie wcześniej jak był czas na konsultacje projektu uchwały. Wówczas zwracaliśmy się do mieszkańców i przedsiębiorców, aby zgłaszali swoje uwagi, co do projektu uchwały. Jeśli byłby zgodne z ustawą zostałby uwzględnione – mówiła wiceprezydent Joanna Potocka –Rak. Ponadto zaproponowała, aby przedsiębiorcy przygotowali swoje uwagi, które mają do obowiązującej uchwały, a z pewnością dojdą do porozumienia.
Jak udało nam się dowiedzieć prezydent Ciechanowa oraz przedstawiciele ciechanowskich przedsiębiorców złożyli już wniosek do Rady Miasta o uchylenie uchwały wprowadzającej opłatę reklamową. Ustalono, że stworzony zostanie zespół roboczy, który opracuje zmiany uwzględniające postulaty i idee zainteresowanych podmiotów.

Milena Bonisławska