Na obszarze ok. 80 proc. powierzchni kraju są złoża wód geotermalnych. Przy ich optymalnym wykorzystaniu jesteśmy w stanie zaspokoić w kraju nawet 30 proc. zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania obiektów.

Co prawda pozyskiwanie energii z Ziemi do ogrzewania prywatnych budynków jest w Polsce stosunkowo rzadkie, ale znajduje coraz więcej zwolenników. Przyszłość powinny jednak Stanowic geotermalne zakłady ciepłownicze, zaopatrujące w ciepła wodę nie tylko duże aglomeracje.

Geotermia Podhalańska od 20 lat produkuje i dostarcza energię cieplną mieszkańcom Zakopanego i okolicznych gmin. Do sieci ciepłowniczej podłączonych jest ok. 1500 obiektów. Spółka stale się rozwija i będzie zaopatrywać w ciepło także Nowy Targ. Zielona energia spod Tatr jest największym bogactwem tego regionu, wykorzystywanym do ogrzewania domów mieszkalnych, szkół, ośrodków sportowo-rekreacyjnych , hoteli i urzędów.

Stosowanie odnawialnych źródeł geotermalnych do ogrzewania obiektów jest rozwiązaniem efektywnym i ekologicznym. Przyczynia się do znacznego ograniczenia emisji pyłów i gazów, które zwykle towarzyszą spalaniu paliw kopalnych.

– Do atmosfery trafia znacznie mniej dwutlenku węgla, dwutlenku siarki oraz pyłu zawieszonego twierdzi Wojciech Ignacok, prezes PEC Geotermia Podhalańska S.A Podłączanie nowych odbiorców do geotermalnej sieci ciepłowniczej sprzyja likwidacji lokalnych kotłowni węglowych oraz redukcji substancji groźnych dla zdrowia człowieka i uciążliwych dla środowiska przyrodniczego. W naszym regionie z energii geotermalnej korzystają cztery gminy: Szaflary, Biały Dunajec, Poronin i Zakopane. Mamy ponad 103 km sieci ciepłowniczej, którą zamierzamy nadal rozbudowywać.

Władze NFOŚiGW stawiają na rozwój geotermii w Polsce. W kraju funkcjonuje sześć takich zakładów, z których Geotermia Podhalańska jest nie tylko najstarszym obiektem, ale również największym producentem geotermalnej energii. Najbardziej wydajnym odwiertem produkcyjnym jest Bańska PGP-1 o wydajności 55m3 na godzinę. Na obszarze ok. 80 proc. powierzchni kraju są złoża wód geotermalnych. Przy ich optymalnym wykorzystaniu jesteśmy w stanie zaspokoić w kraju nawet 30 proc. zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania obiektów. Co prawda pozyskiwanie energii z Ziemi do ogrzewania prywatnych budynków jest w Polsce stosunkowo rzadkie, ale znajduje coraz więcej zwolenników. Przyszłość powinny jednak Stanowic geotermalne zakłady ciepłownicze, zaopatrujące w ciepła wodę nie tylko duże aglomeracje.

– Dotychczas działania dla rozwoju geotermii były w Polsce marginalizowane – NFOŚiGW – podejmuje szerokie starania w tym zakresie, aby ten niekorzystny trend, niedostatecznego wykorzystania czystego i polskiego źródła energii odnawialnej odwrócić. Wprowadzone zostały nowe programy priorytetowe w tym obszarze.

Przygotowana została koncepcja „Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Beneficjentem i partnerem wiodącym tego projektu jest NFOŚiGW, a na terenie województwa małopolskiego jest on realizowany we współpracy z partnerem regionalnym – WFOŚiGW w Krakowie.

Należy tu podkreślić też dużą rolę samorządów wojewódzkich w działaniach na rzecz ochrony środowiska. Suma środków unijnych alokowanych w Regionalnym Programie Operacyjnym województw wynosi 130 mld euro i jest większa od ogólnopolskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Na ochronę powietrza tylko w RPO Województwa Małopolskiego przeznacza się kwotę ok. 420 mln euro.