Polskie Lobby Przemysłowe (PLP) im. Tadeusza Kwiatkowskiego od 5 lat przyznaje honorowe wyróżnienia „Bene Meritus pro Industria Poloniae” naukowcom i przedsiębiorcom za imponujące dokonania w dziedzinie przemysłowo-gospodarczej. W V edycji tego rankingu Kapituła wyłoniła 9 laureatów. Są wśród nich autorzy prac badawczo-wdrożeniowych, prezesi firm, menedżerowie, projektanci i konstruktorzy.

 

Prestiżowe wyróżnienia wręczono laureatom, podczas obchodów jubileuszowych z okazji 24 rocznicy powołania PLP, społecznej organizacji non-profit, koordynowanej przez prof. Pawła Sorokę. Uroczysta konferencja z udziałem uczonych, parlamentarzystów, przedsiębiorców i społeczników, odbyła się w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie.

Polskie Lobby Przemysłowe skupia stowarzyszenia inżynierskie, środowiska naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe oraz przedstawicieli branży przemysłowej z najważniejszych sektorów gospodarki. Jest ruchem opiniotwórczym koordynującym współpracę między przemysłem, parlamentem i rządem.

– Wydaliśmy już prawie 400 opinii, opracowań, stanowisk i ekspertyz dotyczących merytorycznej analizy programów gospodarczych, związanych m.in. z rozwojem ekonomicznym, reindustrializacją oraz obronnością Polski – podsumował 24 letnie dokonania prof. Paweł Soroka. – Istotną formą naszej działalności są również konferencje, seminaria, fora dyskusyjne i programowe. Każdego roku wydajemy podręczniki i raporty podsumowujące nasze działania. W tegorocznej publikacji skoncentrowaliśmy się na ocenie strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, konieczności odbudowy i konsolidacji przemysłu stoczniowego, a także potrzebie powołania Urzędu ds. Uzbrojenia, Nauki i Technologii Obronnych.

W ocenie PLP utworzenie takiego urzędu przyczyni się do umocnienia potencjału militarnego Polski. Pozwoli na optymalizację i udoskonalenie procedur wyboru i zakupu broni oraz sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych RP.

– Nie da się podejmować racjonalnych decyzji dotyczących wielomiliardowych zamówień na zakup nowoczesnego uzbrojenia bez rzetelnego i profesjonalnego źródła analizowania oferty producentów – przekonywał dr inż. Krzysztof Pająk, ekspert z PLP . – Obecnie zajmuje się tym Inspektorat Uzbrojenia w MON, zamiast wyspecjalizowanej agendy rządowej. Takie jednostki istnieją praktycznie we wszystkich krajach NATO oprócz Polski, dlatego tak wolno przebiega modernizacja armii w naszym kraju.

Kolejnym ważnym zagadnieniem podczas jubileuszowej konferencji była sprawa konsolidacji przemysłu stoczniowego. Polskie Lobby Przemysłowe ten pomysł popiera. Po zawarciu przez Polski Fundusz Rozwoju oraz PKO Bank Polski SA umowy dotyczącej finansowania budowy pierwszych od 15 lat dwóch polskich promów, przyszedł czas na kolejne etapy realizacji przedsięwzięcia, wynikającego wprost z strategii odpowiedzialnego rozwoju.

– Zakup Stoczni Szczecińskiej przez Fundusz Inwestycyjny Mars jest pierwszym krokiem w odbudowie polskiego przemysłu stoczniowego – zapewniał komandor dr Bohdan Pac. –

Dzięki tej inicjatywie pojawi się efekt synergii, skutkujący współpracą i rozwojem branż przemysłowych, pełniących rolę usługową i komplementarną na rzecz stoczni Przedsięwzięcie to powinno doprowadzić do skoku technologicznego, a w konsekwencji do wzrostu produktu krajowego brutto.

W przyszłym roku przypada 25 rocznica powołania PLP.

Tegoroczni laureaci honorowego wyróżnieniaBene Meritus pro Industria Poloniae – (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu): Jacek Borkowski , dyrektor Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia,  Stanisław Galara, prezes PPUH GALMET, Piotr Janicki, konstruktor silników, Krzysztof Mamiński, menedżer, Ryszard Matusiak autor wzorów użytkowych i wynalazków, Zygmunt Mierzejewski, przewodniczący Związku Zawodowego Inżynierów i Techników, Andrzej Sajnaga, prezes firmy ASMET, Jerzy Uczciwek, projektant i konstruktor, prof. Józef Żurek, inicjator i współtwórca systemów związanych z budową i eksploatacją statków powietrznych.