Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie wykorzystuje od kilku lat technologię słonecznego suszenia osadów, które powstają w procesie oczyszczania ścieków.

Zastosowanie tej metody pozwala na prawie czterokrotną redukcję  masy i objętości osadów przy jednoczesnym zmniejszeniu uciążliwości zapachowej. W naszych warunkach klimatycznych efektywna eksploatacja 4 słonecznych suszarni, zainstalowanych w rzeszowskiej spółce trwa od marca do listopada.

Znacznie bardziej efektywnie będzie pracowała suszarnia mechaniczna osadów, która powstanie w ramach realizacji projektu rozbudowy i modernizacji obiektów oczyszczalni ścieków. Planuje się przebudowę ciągu przeróbki osadów ściekowych w celu zmniejszenia ilości i poprawy ich struktury, a także budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków. Projekt obejmuje również dalszą rozbudowę  sieci kanalizacyjnej w Rzeszowie oraz modernizację magistrali wodociągowej i zbiorników wody pitnej.

Przedsięwzięcie będzie kosztowało prawie 115 mln zł, z czego ponad 56 mln zł wyniesie dofinansowanie ze środków unijnych.

Umowę o udzieleniu finansowego wsparcia na wykonanie wielomilionowej inwestycji Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał  umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie. Jej realizacja potrwa do 2022 r.

Jolanta Czudak

fot. www.rzeszów.pl