Szybciej i wygodniej koleją na wschód Polski. Rozpoczęły się pierwsze prace modernizacyjne tras kolejowych wokół linii łączącej Warszawę z Białymstokiem i dalej z Litwą i Białorusią.

Modernizacja kolejowej trasy Rail Baltica nabiera konkretnych kształtów.  Rozpoczęły się prace remontowe na trasach objazdowych. PKP Polskie Linie Kolejowe 27 stycznia podpisały już umowę na ich remont. To połączenia między Ostrołęką a Łapami, a także między Siedlcami, Czeremchą i Białymstokiem. Po zakończeniu robót, linie Ostrołęka-Łapy (nr 36), Siedlce-Czeremcha (nr 31) oraz Czeremcha-Białystok (nr 32) zapewnią lepsze podróżowanie i sprawny przewóz towarów.
Na liniach objazdowych wymienionych zostanie ok. 95 km torów, ponad 150 tys. podkładów oraz kilkanaście rozjazdów. Zdecydowanie wzrośnie bezpieczeństwo pasażerów oraz kierowców, dzięki przebudowie ponad 40 przejazdów kolejowo-drogowych. Na ponad 30 skrzyżowaniach toru i drogi zainstalowane zostaną nowe urządzenia samoczynnej sygnalizacji przejazdowej. Czerwone, ostrzegawcze światła będą dodatkowym sygnałem dla kierowców. Remont przejdzie również 12 mostów i wiaduktów oraz 10 przepustów.  Pociągi pasażerskie przyspieszą nawet trzykrotnie, z 40 km/h do 120 km/h. Poprawi się także przepustowość linii – informuje  Karol Jakubowski z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych, dodając, że  wartość robót oszacowano na 208 mln zł (brutto), a prace mają zakończyć się w grudniu br..

Antoni Kustusz