W krajach Unii Europejskiej co czwarte przedsiębiorstwo należy do rodziny. W Polsce taką formę działalności biznesowej deklaruje 36 proc. przedsiębiorców. Tym razem Polskamowi.pl zajęła się tematem firm rodzinnych.

Spośród 2 mln 300 tys. wszystkich przedsiębiorstw prywatnych, ponad 820 tys. stanowią firmy rodzinne, które odgrywają fundamentalną rolę w polskiej gospodarce. Wytwarzają ok. 18 proc. Produktu Krajowego Brutto.

 Polskie firmy rodzinne powstały głównie w ciągu ostatnich 27 lat po transformacji gospodarczej. Tylko nieliczne zachowały naturalną ciągłość wielopokoleniowej działalności biznesowej, której nie przerwały czasy komunizmu. Były to m.in. piekarnie, cukiernie, firmy obuwnicze, meblarskie i drobne zakłady rzemieślnicze.

– Za dwa pokolenia liczba firm rodzinnych w Polsce może się podwoić  – ocenia dr Adrianna Lewandowska, prezes Instytut Biznesu Rodzinnego i kierownik projektu „Statystyka firm rodzinnych”. – Aż 87 proc. właścicieli takich przedsiębiorstw deklaruje chęć przekazania władzy w ręce rodziny. Jest to jednak uzależnione od wielu czynników społeczno-gospodarczych, regulacji prawnych oraz stabilizacji podatkowej i finansowej. Co ciekawe,
firmy rodzinne nie są ukierunkowane na maksymalny zysk ale na doprowadzenie ich do sukcesji. 
Firmy rodzinne nie są łatwe do prowadzenia, gdyż nieustannie muszą pokonywać specyficzne wyzwania mające swoje źródło w przenikaniu się życia firmy i rodziny, w odrębności perspektyw patrzenia na firmę  przez członków starszego i młodszego pokolenia. Niemniej jednak, wyróżnia je etos pracy i duma zawodowa, odpowiedzialność właścicieli za jakość produktów i usług oraz duża odporność na wahania koniunktury.

– Posiadają znacznie większą zdolność przetrwania i opierania się kryzysom w trudnych czasach w porównaniu z innymi przedsiębiorcami. Firmy rodzinne zakorzenione w przeszłości, łączą szacunek dla tradycji z innowacyjnością i nowoczesnym zarządzaniem. Postrzegane są jako przedsiębiorstwa najbardziej godne zaufania, które nie znikają nagle z rynku. Korporacje wydają ogromne sumy na kreowanie wartości i budowania swoich marek. Firmy rodzinne mają te wartości we krwi. Są przez to autentyczne, wiarygodne i niezmiernie ważne dla gospodarki. Analizy  dostarczyły cennych informacji dotyczących procesów, potrzeb i perspektyw rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych. Mogą stanowić podstawę do  opracowaniu strategii zmian warunków prawnych na poziomie regionalnym i krajowym, poprawić dostęp do rynków , a w konsekwencji przyczynić się do tworzenia  atrakcyjnych miejsc pracy i rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

Jolanta Czudak