Bronisław Piłsudski, brat Józefa, etnograf, badacz ludów Sachalinu. Mało znana jest historia niezwykłego życia Bronisława Piłsudskiego. Bronisław Piłsudski to wybitny naukowiec, antropolog i działacz społeczny w aż sześciu krajach. Choć w Polsce zapomniany, na Dalekim Wschodzie uważany jest za bohatera narodowego.