Powstanie Warszawskie to nadzieja, która zmieniła się w rozpacz. Bohaterstwo powstańców, które zmieniło się w tragedię. I Warszawa walczące miasto, które zmieniło się w cmentarzysko. Takie są wspomnienia bohaterów Powstania Warszawskiego.
Podczas Powstania Warszawskiego meldunków uczyłyśmy się na pamięć. Nie można było mieć żadnych kartek – powiedziała Jolanta Kolczyńska pseudonim Klara, która w trakcie wielkiego sierpniowego zrywu niepodległościowego była łączniczką.