Na ten remont mieszkańcy Ciechanowa czekali od czterech dekad. W tym kwartale rozpoczną się prace związane z rewitalizacją zabytkowego bruku. Ulica Sienkiewicza odzyska wygląd sprzed pięćdziesięciu laty.

Brukowa nawierzchnia jest częścią jednego z dwóch zachowanych na taką skalę osiedli robotniczych, wybudowanych przez Niemców w latach czterdziestych.  Niestety zwiększenie ruchu, oraz przeprowadzone prace ziemne w ciągu lat sprawiły, iż nawierzchnia jest nierówna, a pojazdy jadąc po brukowej drodze ogromnie hałasują. Wielokrotnie mieszkańcy apelowali o zalanie jej asfaltem. Konserwator zabytków stanowczo sprzeciwił się temu pomysłowi.
Miasto do rozpoczęcia rewitalizacji ul. Sienkiewicza przygotowywało się prawie dwa lata. Obecnie trwają procedury przetargowe. Rozpoczęcie prac nastąpi jeszcze w tym kwartale – informuje zastępca prezydenta Ciechanowa Joanna Potocka –Rak.
Celem prac jest przywrócenie ulicy Sienkiewicza z lat 60-tych. tj. zostanie przywrócona linia podwójnych żywopłotów, które zostały wycięte. Przypomnijmy, dawniej jeden szpaler rósł między chodnikiem a jezdnią, drugi miedzy chodnikiem a znajdującymi się przy tej ulicy budynkami.  Były one nie tylko charakterystycznym elementem tej ulicy, ale także bardzo wyciszały hałas jeżdżących po tym bruku pojazdów. Ze względu, że jest to nawierzchnia zabytkowa, prace związane z remontem będą polegały na przełożeniu kostki, co spowoduje poprawę, jakości poruszania się po tej ulicy i ograniczy uporczywy hałas.  Realizacja tej inwestycji będzie odbywać się pod nadzorem konserwatora zabytków.

Milena Bonisławska