Fundacja GROM Siła i Honor uczestniczyła w XIV edycji Jarmarku Tumskiego i tegorocznych Dniach Płocka.

 

Jak co roku w czerwcu członkowie i wolontariusze Fundacji GROM Siła i Honor uczestniczyli w XIV edycji Jarmarku Tumskiego i tegorocznych Dniach Płocka. Honorowy Patronat nad wyżej wymienioną imprezą objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam STRUZIK oraz Prezydent Miasta Płock Pan Andrzej NOWAKOWSKI. W trakcie tej interesującej imprezy plenerowej, kolekcjonersko-wystawienniczej i kulturalno- rozrywkowej (organizowanej od 2009 r.) jej uczestnicy mogli po raz pierwszy zobaczyć stoisko promocyjno-wystawiennicze naszej fundacji, na którym zostały zaprezentowane liczne eksponaty związane z tematyką Cichociemnych” Spadochroniarzy Armii Krajowej i operatorów jednostki wojskowej „GROM” w postaci elementów przykładowego uzbrojenia, wyposażenia i umundurowania używanego przez nich oraz unikatowe pamiątki po śp. gen. bryg. Sławomirze PETELICKIM, (1946-2012) pomysłodawcy, współorganizatorze i dwukrotnym dowódcy jednostki specjalnej „GROM”. XIV Jarmark Tumski został współorganizowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Dzięki otrzymanej dotacji finansowej również i nasza Fundacja GROM. Siła i Honor mogła zaprezentować uczestnikom tego niezwykłego wydarzenia swoje unikatowe i oryginalne pamiątki i eksponaty związane z historią Cichociemnych” Spadochroniarzy Armii Krajowej, operatorów jednostki wojskowej „GROM” i osobą śp. gen. bryg. Sławomira PETELICKIEGO, pomysłodawcy i współorganizatora JW „GROM” i jednocześnie twórcy podwaliny współczesnych sił specjalnych Wojska Polskiego. Partnerem wydarzenia był Samorząd Województwa Mazowieckiego.