Objawienie Pańskie należy do najstarszych chrześcijańskich świąt. O jego symbolice z rzecznikiem Archidiecezji Warszawskiej księdzem Przemysławem Śliwińskim rozmawia reporterka Polskamowi.pl Anna Krzesińska.

6 stycznia w Kościele obchodzone jest Święto Objawienia Pańskiego, w tradycji znane jako Święto Trzech Króli. Co warto o nim wiedzieć?

            Jest to jedno z najstarszych świąt chrześcijańskich. Święto Objawienia Pańskiego było pierwotną formą świętowania tego, co świętujemy dzisiaj jako Boże Narodzenie. Kładzie akcent na to, co jest przesłaniem Bożego Narodzenia, czyli, że Bóg objawił się człowiekowi. Objawienia ma trzy ważne momenty biblijne – pokłon trzech króli/magów, chrzest Pański i wesele w Kanie Galilejskiej, które łączy właśnie to, że Bóg objawił się człowiekowi jako Jezus. Kiedy pojawiła się tradycja świętowania Bożego Narodzenia, pozostał jeden wymiar – pokłon trzech króli. Przy czym trzeba pamiętać, że w Piśmie Świętym nie ma mowy o tym, że są królowie i że było ich trzech. Są to mędrcy, a ich liczba jest nieznana.  Istotnym elementem jest to, że byli to ludzie, którzy posiadali wiedzę, a jednocześnie byli poganami i ludźmi z innej kultury. Na podstawie obserwacji nieba stwierdzili, że stało się coś ważnego, poszli oddać pokłon Narodzonemu i uznali w nim Boga. Ma to bardzo ważny wydźwięk. Świadczy o tym, że nie jest to Bóg tylko chrześcijan, który objawił się tylko „swoim”. Jego przesłanie jest uniwersalne i rozpoznawalne przez każdego. Nie tylko wiara prowadzi do poznania Boga, ale również i rozum.

            Od 1960 roku 6 stycznia był zwykłym dniem pracy i dopiero od siedmiu lat jest to dzień wolny. Jak chrześcijanie powinni go świętować?

            W wielu europejskich krajach ten dzień był zawsze wolny od pracy, bo, jak wspomniałem, jest to jedno z najstarszych i najważniejszych świąt chrześcijańskich. W Polsce trochę odzwyczailiśmy się od jego świętowania. Na szczęście pojawiła się nowa tradycja – orszak Trzech Króli, który przechodzi ulicami wielu polskich miast. Jest to inicjatywa oddolna, nie jest to pomysł Kościoła instytucjonalnego. Wszystko zaczęło się od rodziców ze Stowarzyszenia Sternik, którzy chcieli zorganizować ten dzień swoim dzieciom. Spontanicznie powstała wtedy idea orszaku, która w ciągu kilku lat stała się ważnym i spektakularnym elementem obchodów tego święta. Bardzo się z tego cieszę.

            Królowie czy też mędrcy przynieśli Jezusowi dary. Co one symbolizują?

            Mirra  to zapowiedź męki, kadzidło podkreślało boską naturę Jezusa, a złoto – że jest On Panem świata. Obecnie w kościołach święci się kadzidło, które jest przez cały rok używane.

            Tego dnia w czasie Mszy Świętej święci się też kredę, która służy później do zapisania na drzwiach domów liter KMB lub CMB. Co one oznaczają?

            Jest to skrót łacińskich słów „Christus mansionem benedicat” („Niech Chrystus błogosławi to domostwo”) W ludowym przekazie, żeby ułatwić zapamiętywanie liter, mówiło się, że pochodzą one od imion króli – Kacper, Melchior, Baltazar, czyli KMB. Tak naprawdę powinno być jednak CMB. Dodam jeszcze, że tradycją, związaną ze Świętem Objawienia Pańskiego, było uroczyste ogłaszanie w katedrach daty świąt (głównie Wielkanocy) w nadchodzącym roku. Do ambony podchodził diakon, który wyśpiewywał którego dnia będzie jakie święto. To bardzo ciekawa tradycja i jest wskrzeszana w kościołach katedralnych np. w Warszawie.

Anna Krzesińska

anna.krzesinska@polskamowi.pl