Widzisz a nie zauważasz. Tym razem w przewodniku po nieznanej Warszawie Ewa Sztompke opowiada o najstarszym drewnianym kościele w Warszawie.

* Drewniany kościół p.w. Michała Archanioła – Białołęka oś. Grodzisk ul. Głębocka 119

Nazwa osady Grodzisk pojawia się już we wczesnym średniowieczu. Ziemie te stanowiły własność książąt mazowieckich, a od XVI wieku były własnością królewską. Drewniany kościół na Grodzisku został ufundowany przez królową Bonę Sforzę w 1534 roku. Podobno współfundatorem był pewien szlachcic, nieznany z imienia i nazwiska, który w tym miejscu wybudował sobie pustelnię. Tam w odosobnienia ów szlachcic pokutował za swe hulaszcze życie.

Nie ma wątpliwości, że kościół św. Michała Archanioła jest najstarszą zachowaną, drewnianą świątynią na terenie Warszawy. Przez  wieki kościół był wielokrotnie przebudowywany i naprawiany. Obecny wygląd to efekt przeprowadzonych w 1717 roku prac remontowych, wykonanych na zlecenie fundacji bernardynów. Ten zakon otrzymał bowiem teren ze znajdującym się na nim kościołem na początku XVII wieku od króla Zygmunta III Wazy. Po powstaniu styczniowym i kasacji w Warszawie owego zakonu (podobnie jak i wielu innych zakonów) świątynia przeszła pod zarząd praskiej parafii Matki Bożej Loretańskiej. W 1958 roku kościół został zaś przyłączony do parafii św. Izydora w Markach.

W związku z rozwojem tej części Białołęki i powiększającą się liczbą mieszkańców w 1975 roku erygowana  została parafia św. Michała Archanioła. W tym samym roku tereny dawnej osady Grodzisk zostały przyłączone do Warszawy. Obecnie drewniany kościół otaczają nowoczesne osiedla, które tu na Białołęce wyrastają jak przysłowiowe grzyby po deszczu.

W drewnianej świątyni znajduje się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, który został przeniesiony z rozebranego w 1811 roku kościoła bernardynek na Pradze. Ich klasztor i kościół znajdował się na terenie dzisiejszego Parku Praskiego, zostały zniszczone w czasie rzezi Pragi w 1794 roku. Pamiątką obecności panien bernardynek na Pradze jest ulica Panieńska.

Poza wspomnianym obrazem znajdziemy tu jeszcze barokowy ołtarz i rzeźby, prawdopodobnie z początków XVIII wieku oraz już dwudziestowieczne obrazy namalowane przez Jana Molgę (1917-2001).

Msze w niedzielę odbywają się w godz:  7.30, 10, 11.30 (z udziałem dzieci), 13 (chrzty), 18 i 20; dni powszednie – godz 8, 18. (informacja www. archaniol.waw.pl). Wtedy też można podziwiać ten kościół od środka.

 

 

Wysłuchała Anna Krzesińska

Fot. Anna Krzesińska

anna.krzesinska@polskamowi.pl

Link do części I
Link do części II
Link do części III
Link do części IV