W nosie mam decyzje cywilnej kontroli nad armią. Jeśli trzeba będzie bronić ojczyzny wrócę do wojska. Ppłk Krzysztof Przepiórka, były oficer GROM-u zarzuca władzy niszczenie autorytetu dowódców, brak ich wpływu na politykę kadrową. Oto pierwsza część wywiadu, który przeprowadził Jerzy Kisielewski.