Stan techniczny niemal połowy linii kolejowych jest niewłaściwy a tabor przestarzały – ustaliła w najnowszym raporcie Najwyższa Izba Kontroli. Na dodatek maszyniści są przepracowani. Jednocześnie NIK dostrzega, że firmy odpowiedzialne za bezpieczeństwo wypełniają swoje zadania. Dlaczego tak się dzieje przeczytasz na Polskamowi.pl.

Kontrolerów zaniepokoił też fakt, że część dworców kolejowych nie jest przygotowana do prowadzenia akcji ratunkowych oraz ewakuacji pasażerów w razie pożaru czy zagrożenia terrorystycznego. Mimo tych braków kolej jest najbezpieczniejszym środkiem transportu lądowego. NIK stwierdziła jednak, że mimo pozytywnych działań wpływających na poprawę bezpieczeństwa, w 2016 i pierwszym półroczu 2017 roku wzrosła liczba wypadków na przejazdach kolejowych, zdarzeń związanych z samym ruchem np. przedwczesne rozwiązanie drogi przebiegu czy przełożenie zwrotnicy pod pojazdem czego skutkiem były wykolejenia.
Istotną barierą dla wyraźnej poprawy bezpieczeństwa jest zły stan torów, brak ich remontów, ewentualnie niewstrzymywanie ruch na takich odcinkach. Bardzo powoli przebiega wdrażanie europejskiego systemu sterowania ruchem. Są też opóźnienia w instalacji łączności cyfrowej. Co ciekawe, spółki kolejowe mają dużo nieczynnych lub nieposiadających świadectwa bezpieczeństwa pojazdów, np. PKP Intercity ma na bocznicach 1/3 wagonów.
Jeśli chodzi o dworce, które obsługują ok. 300 milionów pasażerów rocznie nie zostały zaliczone w ustawie o transporcie kolejowym do elementów infrastruktury kolejowej a to oznacza, że nie są objęte systemami zarządzania bezpieczeństwem na kolei.
Piętą achillesową kolejowych spółek jest brak maszynistów. Choć obecnie ich liczba lekko wzrosła to nadal nie przekłada się to wyraźny wzrost zatrudnienia a przecież wypoczęty maszynista jest filarem bezpieczeństwa. Państwowa Inspekcja Pracy badając czas pracy mechaników stwierdziła 48 przypadków jednoczesnego zatrudniania maszynistów przez objętych kontrolą 56 pracodawców. Kontrola wykazała, że pracowali w jednej firmie czasie przeznaczonym na odpoczynek w drugiej. Podobnie było z urlopami, które były wykorzystywane do pracy.