Sędziowie chcą rewolucji w Krajowej Radzie Sądownictwa. Ale nie takiej jaką chce wprowadzić Zbigniew Ziobro. Swe pomysły przedstawili dziś podczas konferencji przed Sejmem. Gotowy projekt zmian przekazali szefom klubów parlamentarnych.

– Uważamy, że niedopuszczalne z uwagi na konstytucyjną zasadę̨ odrębności władzy sądowniczej jest dokonywanie wyborów członków Rady przez organy władzy ustawodawczej lub wykonawczej, a tak przewiduje rządowy projekt ustawy.  Dostrzegamy jednak potrzebę̨ zwiększenia udziału społeczeństwa w kształtowaniu składu tego organu – piszą sędziowie ze stowarzyszenia Iustitia do posłów.

Co znajdziemy w opracowanym przez nich projekcie? Przede wszystkim propozycję wielkich zmian w składzie Krajowej Rady Sądownictwa. Rewolucja miałaby polegać na tym, że na 15 miejsc sędziowskich w Radzie – większość – a więc 8 miejsc – należałby do sędziów z sądów rejonowych. To oni stanowią ponad 70 proc. z rzeszy 10 tys. wszystkich sędziów. I to na ich brakach spoczywa rozstrzyganie większości spraw (blisko 90 proc.). Dwóch przedstawicieli mieliby mieć sędziowie sądów okręgowych, a po jednym sędziowie Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych, administracyjnych i wojskowych.

Co istotne – wyboru sędziów – dokonywali by sami sędziowie, a nie politycy, jak chce minister sprawiedliwości. Zgodnie z Konstytucją do Rady wchodziliby wciąż także prezesi najważniejszych sądów – Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz dwóch posłów, dwóch senatorów i jeden przedstawiciel prezydenta.

Inaczej przebiegałyby też same wybory sędziów do Rady. Byłby bezpośrednie- czyli jeden sędzia, jeden głos –  a nie jak dziś pośrednie, czyli dokonywane przez zgromadzenia przedstawicieli. Prawo do zgłaszania kandydatów do Rady miałby– nie jak chce ministerstwo marszałek Sejmu-  grupa sędziów (np. 5 w przypadku kandydata z sądu rejonowego), grupa 2 tys. obywateli, a także Rzecznik Praw Obywatelskich, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, a także rada wydziału prawa uczelni publicznej. 

Ewa Ivanova

ewa.ivanova@polskamowi.pl