W Płocku jest potężny koncern paliwowo-energetyczny, ale to nie przekłada się na korzyści dla mieszkańców, bo olej napędowy i benzyna są tu droższe niż w innych miastach.

Mieszkańców niepokoją nie tylko wyższe ceny, ale przede wszystkim jakość powietrza w mieście.  ceny, ale przede wszystkim jakość powietrza w mieście.

W Orlenie pracuje kilka tysięcy pracowników. W 120 tys. Płocku co piąta osoba jest zatrudniona w koncernie, bądź prowadzi działalność pośrednio związaną z producentem paliw. Większość unika niewygodnych pytań o przyczynę złego stanu powietrza w mieście z obawy o indywidualne konsekwencje. Pytań o  zanieczyszczanie powietrza przez koncern paliwowo-energetyczny nie boja się stawiać płocczanie spoza tego kręgu.
Mieszkańcy  Płocka uczestniczyli w drugim już spotkaniu w Spółdzielczym Domu Kultury w tym mieście, zorganizowanym przez PKN Orlen w sprawie środowiskowych aspektów funkcjonowania koncernu.
– Uciążliwy wpływ zakładu na środowisko niewątpliwie występuje. Przedstawiając prezentację dotyczącą bezpieczeństwa środowiskowego Orlenu dr inż. Arkadiusz Kamiński, dyrektor Biura Ochrony Środowiska PKN ORLEN podkreślał, że Orlen korzysta z najlepszych  w tym zakresie technologii dostępnych na świecie. – Wartości emisji są specjalnie wyliczone dla miasta i są dużo niższe od przewidzianych przepisami.  Do 2015 roku w Orlenie było 60 kontroli, a  tylko w samym roku 2015 było ich 25. Wszystkie potwierdziły, że nie występują żadne przekroczenia norm emisyjnych. Od 1990 roku emisja łączna zakładu zmniejszyła się pięciokrotnie.

Podczas spotkania płocczanie zadawali pytania organizatorom. Poddawano w wątpliwość  metodologię badań, służących do odczytu wartości. Specjaliści  reprezentujący środowiska naukowe zapewniali, że Płock musi spełniać normy unijne, żeby nie ponosić konsekwencji środowiskowych i finansowych.

Dr Waldemar Kujawa, który w przeszłości zajmował się epidemiologią nowotworów, pytał przedstawicieli koncernu, czy wykluczają występowanie  takich zagrożeń? Eksperci uczestniczący w spotkaniu kwestionowali wiarygodność danych statystycznych, wskazujących na większą zachorowalność w Płocku na nowotwory płuc. Powróciła jednak sprawa konieczności przeprowadzenia nowych, szeroko zakrojonych badań pod kątem stanu zdrowia płocczan. Nie należy stygmatyzować Płocka pod kątem zwiększonej zachorowalności na nowotwory, ponieważ obecnie nie ma danych, które świadczyłyby o tym jednoznacznie.

W czasie spotkania wypowiedział się też krwiodawca, który poinformował, że badania wykazały, iż wszyscy dawcy krwi w Płocku mieli podwyższony poziom fenolu we krwi. Padł też zarzut, że za większość zanieczyszczeń powietrza w Płocku odpowiada Orlen. – Orlen jest jedynym zakładem przemysłowym w mieście, więc oczywiste, że ma największy udział w zanieczyszczeniu przemysłowym .

Organizatorzy spotkania zapewniali mieszkańców Płocka, że podejmują kolejne działania, aby płocczanie czuli się bezpiecznie w swoim mieście. Co ważne, podkreślono, że  do zakładu nie będzie już sprowadzany płynny chlor, co oznacza, że kończy się jego transportowanie cysternami przez teren miasta.

Jolanta Czudak