Koniec roku szkolnego – dla większości uczniów to najlepszy dzień w roku. Ponad 4,5 mln dzieci oficjalnie wakacje rozpocznie dopiero jutro. Ale niektóre już dziś wyjadą na upragniony wypoczynek.

Mijający rok szkolny to rok wielkich zmian. Zniesiony został obowiązek dla sześciolatków a nowa ustawa wprowadza 8-letnie szkoły podstawowe, 4-letnie licea i likwiduje gimnazja. Reforma oświaty rozpocznie się we wrześniu z początkiem nowego roku szkolnego. Wtedy to uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Wygaszane są gimnazja, nie było już do nich rekrutacji.
W 2019 r.  gimnazja opuści ostatni rocznik. Tym samym gimnazja znikną z systemu edukacji.
Przeciwko reformie protestuje część rodziców i Związek Nauczycielstwa Polskiego, który obawia się utraty pracy przez wielu nauczycieli. Związek chce referendum w sprawie reformy, zebrał ponad 910 tys. podpisów obywateli i złożył w Sejmie. W czwartek Sejm w głosowaniu zdecydował o skierowaniu wniosku do sejmowej Komisji Ustawodawczej.