Blisko 1,4 tys. pracowników administracji publicznej z ponad 600 urzędów będzie mogło podnieść swoje kwalifikacje w obszarze partnerstwa publiczno-prywatnego. Dla Polska Mówi Ewa Ivanova.

Szkolenia, warsztaty i wyjazdy studyjne to jedna z zasadniczych części trzyletniego projektu „Rozwój partnerstwa publiczno–prywatnego w Polsce”, które uruchomiło Ministerstwo Rozwoju. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020. Szkolenia obejmą nie tylko urzędników zajmujących się realizacją inwestycji PPP, ale również służby kontrolne, np. Najwyższą Izbę Kontroli, regionalne izby obrachunkowe czy Centralne Biuro Antykorupcyjne.

“Liczymy na to, że dzięki szkoleniom formuła PPP będzie zdecydowanie częściej wykorzystywana” – mówił wiceminister rozwoju Witold Słowik podczas piątkowej konferencji otwierającej projekt.

Ministerstwo będzie go realizowało we współpracy ze stowarzyszeniami samorządów – Związkiem Miast Polskich i Związkiem Powiatów Polskich, oraz organizacją zrzeszającą przedsiębiorców – Konfederacją Lewiatan i organizacją pozarządową – Fundacja Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

W jego ramach opracowanych będzie ponad 20 publikacji poświęconych tematyce PPP, w tym analizy rynku i opisy dobrych praktyk. Będą wydane wytyczne w zakresie przygotowania projektów PPP, dokumentacji przetargowych, wzory umów. Wybrane inwestycje PPP otrzymają wsparcie doradcze.

“Wszystkie te działania zapisaliśmy w projekcie Polityki Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego, którą wczoraj przyjął Stały Komitet Rady Ministrów. Przygotowaliśmy m.in. centralną bazę planowanych projektów PPP w Polsce. Znajduje się w niej obecnie 145 inwestycji o wartości 48 mld zł” – poinformował w piątek wiceminister Słowik.

Projekt szkoleniowy wpisuje się w realizację polityki rządu w zakresie PPP. Zakłada ona, że w latach 2017-2020 zostanie zawartych 100 nowych umów PPP. Wartość inwestycji realizowanych w tej formule ma wynieść co najmniej 5 proc. nakładów inwestycyjnych w sektorze publicznym. Do 2020 r. sektor rządowy rozpocznie co najmniej 10 postępowań o wybór partnera prywatnego. Ok. 40 proc. wszystkich inicjowanych postępowań – rządowych i samorządowych – ma zakończyć się sukcesem (obecnie tylko ok 25 proc. postępowań).

Ewa Ivanova

ewa.ivanova@polskamowi.pl