To musi być system działań, w który włączeni są nauczyciele, służby a nawet Kościół. Najważniejsze, to wiedzieć, co trzeba zrobić w pierwszych minutach po ataku. A co trzeba? Odpowiedź w rozmowie Bogdana Ulki z ppłk. A. Kruczyńskim, byłym oficerem GROM-u.