Czy w niecały rok z prokuratora najniższego szczebla można awansować tak, aby zostać wiceszefem prokuratury regionalnej? Polskamowi.pl sprawdziła, że w prokuraturze Zbigniewa Ziobro wszystko jest możliwe.

W środę opisaliśmy tajemnicze odejście z samych szczytów prokuratury – Marka Czeszkiewicza, który dotychczas był zastępcą prokuratora regionalnego w Białymstoku. Czeszkiewicz złożył rezygnację nie tylko z funkcji jaką piastował, ale odszedł też ze służby prokuratorskiej.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że był w konflikcie z szefową Elżbietą Pieniążek (kiedyś podobnie jak sam Czeszkiewicz pracowała w CBA).

Pisaliśmy o tym tu:

Tajemnicze odejście z samych szczytów prokuratury

Rozwój kariery Czeszkiewicza nie jednego prokuratora wprawił w osłupienie. Bo oto w niespełna rok z prokuratora szczebla rejonowego stał się zastępcą prokuratora regionalnego (dawnego apelacyjnego). Jak to możliwe?

Czeszkiewicz ukończył aplikację prokuratorską. Z prokuratury przeszedł jednak do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W latach 2007-2010 był szefem delegatury CBA w Rzeszowie. Później wykonywał zawód adwokata. Po nastaniu dobrej zmiany w prokuraturze powrócił do służby. Wtedy jego kariera nabrała zadziwiającego tempa. O szczegóły jego powołania, o to czy spełniał ustawowe kryteria do sprawowania funkcji zapytaliśmy prokuraturę krajową. Dziś otrzymaliśmy odpowiedź. Potwierdza one nasze nieoficjalne informacje o powołaniu Czeszkiewicza w ekstraordynaryjnym trybie.

– Pan Marek Czeszkiewicz został powołany na stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Siemiatyczach z dniem 20 kwietnia 2016 roku, a na stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Białymstoku – z dniem 19 września 2016 roku.- informuje Ewa Bialik, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej.

Dalej kariera prokuratora potoczyła się błyskawicznie. Z dniem 1 lutego 2017 roku powierzono mu pełnienie funkcji Zastępcy Prokuratora Regionalnego w Białymstoku na okres 6 miesięcy i oddelegowano go do wykonywania czynności służbowych w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku na czas powierzenia pełnienia wymienionej funkcji.

Rzeczniczka PK potwierdza, że Czeszkiewicz na stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Białymstoku został powołany w trybie art. 76 § 5 ustawy – Prawo o prokuraturze.

To wyjątkowy przepis pozwalający na powołanie na stanowiska osób, które nie spełniają wymagań ustawowych np. dotyczących stażu pracy.

Art. 76 § 5 Prawa o prokuraturze stanowi: „W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań prokuratury, Prokurator Generalny na wniosek Prokuratora Krajowego może powołać prokuratora do pełnienia obowiązków w Prokuraturze Krajowej, w prokuraturze regionalnej lub w prokuraturze okręgowej z pominięciem wymogów…” wymienionych we wcześniejszych paragrafach.  A więc np. wymogu odpowiedniego stażu pracy.

Szeregowy prokurator, aby zostać prokuratorem Prokuratury Okręgowej musi np. wykazać się co najmniej 3-letnim okresem pracy na stanowisku prokuratora prokuratury rejonowej lub prokuratora Instytutu Pamięci Narodowej, sędziego sądu rejonowego lub wojskowego sądu garnizonowego. Albo co najmniej przez okres 6lat przed powołaniem musi wykonywać zawód adwokata, radcy prawnego, notariusza lub pracować w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Tych wymogów nie spełniał zatem Czeszkiewicz, a mimo wszystko kierownictwo prokuratury, wywindowało go najwyższego szczebla.

Zdaniem naszych rozmówców, wpływ na to miała kariera Czeszkiewicza w CBA oraz działalność opozycyjna.

Czeszkiewicz – jak na prokuratora – prowadzi dość bujne życie w mediach społecznościowych. Zawłaszcza na facebooku. Ma konto na twitterze i słynie z niekonwencjonalnych wpisów na swym blogu.

Ewa Ivanova

ewa.ivanova@polskamowi.pl