Agnieszka Kubicka prokuratorka, która umorzyła jeden z wątków śledztwa związanego z Amber Gold – w zakresie dotyczącym linii lotniczych OLT – została zdegradowana do najniższego szczebla prokuratury – dowiedział się nieoficjalnie portal polskamowi.pl

Dotychczas oskarżycielka pracowała w prokuraturze okręgowej w Łodzi. Z naszych nieoficjalnych źródeł wynika, że ścisłe kierownictwo prokuratury krajowej podjęło decyzję o jej delegacji do prokuratury rejonowej w odległej Częstochowie. Ponoć poszło o to, że prokuratorka miała inne zdanie w sprawie umorzonego śledztwa dotyczącego OLT. Nasi informatorzy wskazują, że nie chciała się zgodzić na podjęcie sprawy na nowo, bo nie widziała do tego podstaw.

Środowisko prokuratorskie jest oburzone degradacją. Decyzja jest o tyle szokująca, że prokuratorka ma dramatycznie trudną sytuację życiową. W prokuratorskiej centrali nikt nie wziął tych okoliczności pod uwagę.

– Jest opiekunem ciężko chorego członka bliskiej rodziny. To poruszyło nawet jej szefostwo w Łodzi, które ponoć zajęło negatywne stanowisko w tej sprawie i wnioskowało o delegację chociaż do rejonu w Łodzi, tak aby prokuratorka mogła opiekować się bliskim. – słyszymy od jednej z osób znającej szczegóły sprawy.

– To odwet. Dla nich to jest prewencja ogólna. Chodzi o to, aby pokazać, co zrobią z nieposłusznymi. – komentuje jeden z prokuratorów.

Zapytaliśmy o delegacje oskarżycielki prokuraturę okręgową i regionalną w Łodzi.

– Jeśli chodzi o prokurator Kubicką, to właściwa będzie prokuratura okręgowa w Łodzi. To ona otrzymała decyzję w sprawie delegacji – mówi Krzysztof Bukowiecki, rzecznik prasowy prokuratury regionalnej w Łodzi. W pisemnej odpowiedzi nie chce ustosunkować się do pytania, czy i jakie stanowisko zajął w sprawie delegacji szef prokuratury regionalnej.

Z kolei prokuratura okręgowa w Łodzi nie potrafi odnieść się do przesłanych pytań. Potwierdza tylko, że prokurator Agnieszka Kubicka nie wykonuje czynności służbowych w prokuraturze okręgowej w Łodzi od 10 kwietnia 2017r.

Rzecznik okręgówki Krzysztof Kopania nie jest w stanie ustalić ani do jakiej jednostki skierowano prokurator, ani kto podjął decyzję o delegacji. Ignoruje też pytania o stanowisko w sprawie delegacji prokuratury okręgowej w Łodzi.

Jedyne co przesyła to listę spraw jakimi zajmowała się prokuratorka w związku tzw. aferą Amber Gold .

Rzecznik Kopania pisze:

W minionym okresie  prowadziła następujęce   postępowania związane z Amber Gold i OLT :

– VI Ds.65/12 w sprawie niedopełnienia obowiązków i nadużycia uprawnień przez prezesa Zarządu Portu Lotniczego Gdańsk Sp. z o.o. i w konsekwencji wyrządzenia tej spółce znacznej szkody majątkowej, zakończone decyzją o umorzeniu postępowania z dnia 18 marca 2013r.wobec uznania, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego

–  VI Ds.6/13 w sprawie bezprawnego wykorzystania i ujawnienia w okresie od 16 kwietnia 2012r. , do 17 lipca 2012r.  danych MIDT oraz informacji dotyczących wysokości opłat lotniskowych za pasażera uiszczanych Portowi Lotniczemu Gdańsk przez WizzAir, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa i wyrządzenia Portowi Lotniczemu szkody majątkowej ( art. 23 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ), zakończone w dniu 28 lutego 2013r. decyzją o umorzeniu wobec uznania, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego

– VI Ds.35/13 dotyczące działalności OLT Express Poland Sp. z o o , w tym : nadużycia uprawnień przez prezesa jej zarządu, doprowadzenia przez członków zarządu tej spółki innych podmiotów do niekorzystnego rozporządzeniem mienia, zaniechania złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, przywłaszczenia przez prezesa zarządu Yes Airways Sp. z oo i prezesa następcy prawnego  tej spółki tj. OLT Express Poland Sp. z o.o. powierzonego mu mienia.  Postępowanie to zostało w dniu 14 kwietnia 2016r. umorzone, zaś w dniu 27 czerwca 2016r. w  części je podjęto i przekazano do prowadzenia Prokuraturze Regionalnej w Łodzi.

– VI Ds.42/13 w sprawie między innymi doprowadzenia przez OLT Express Sp. z o.o. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem osób, które nabyły bilety lotnicze, które nie zostały zrealizowane. Śledztwo to pozostaje w toku.”

 

Na koniec Krzysztof Kopania nadmienia, że okresowo (przez 10 miesięcy ) prokurator Agnieszka Kubicka była jednym z referentów śledztwa, zakończonego aktem oskarżenia przeciwko małżonkom Katarzynie i Marcinowi P.  

Ewa Ivanova

ewa.ivanova@polskamowi.pl