Od piątku obowiązuje alert smogowy III poziomu dla Mazowsza.

Alert obowiązuje dla aglomeracji warszawskiej, Płocka, Radomia oraz całej strefy mazowieckiej. Przekroczenie tzw. poziomu informowania oraz ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego nastąpiło 16 lutego na stacji Otwock -Brzozowa. Wysokie stężenia pyłu PM10 utrzymywać się mogą do 19 lutego włącznie. Możliwa jest również radykalna poprawa sytuacji w przypadku szybkiego nadejścia prognozowanego niżu z opadami.
Ogłoszony alert III poziomu oznacza, że w danym momencie lub w najbliższym czasie należy spodziewać się wysokich stężeń zanieczyszczeń. W przypadku wystąpienia podwyższonych stężeń należy ograniczyć czas przebywania na powietrzu, zwłaszcza przez kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz przez osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia, a także  osoby ze skłonnościami do infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych.
Pył zawieszony PM10 może powodować kaszel, trudności z oddychaniem i zadyszkę, szczególnie w czasie wysiłku fizycznego. Drobne frakcje pyłków mogą przenikać do krwiobiegu, a dłuższe narażenie na wysokie stężenie pyłu może mieć istotny wpływ na przebieg chorób serce (nadciśnienie, zawał) lub nawet zwiększać ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe, szczególnie płuc. Przyczyniają się do zwiększenia zagrożenia infekcjami układu oddechowego, wystąpienia zaostrzeń objawów chorób alergicznych.

Wyniki pomiarów jakości powietrza śledzić można na bieżąco ze stacji automatycznych pod adresem: https://sojp.wios.warszawa.pl/
Antoni Kustusz