Ostrołęka podjęła działania zmierzające do zmiany nazw niektórych ulic.

 

Starania te wynikają z ustawy, która zakazuje propagowanie komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Jak informuje prezydent Janusz Kotowski z prośbą o wskazanie ulic, których nazwy należałoby zmienić w świetle owej ustawy, zwrócono się między innymi do Jacka Karczewskiego, dyrektora powstającego Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. Wystąpiono również o opinię do Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku.  W ocenie IPN normy ustawy spełnia 9 ulic. Są to ulice: gen. Zygmunta Berlinga, Wiery Bielik i Tatiany Makarowej, Mariana Buczka, gen. Aleksandra Gorbatowa, Jana Kędzierskiego, Jana Krasickiego, Wincentego Pstrowskiego, Hanny Sawickiej, 6 Września.
Są jeszcze dwie ulice – Bojowników i Braterstwa Broni, ale ich nazwy prawdopodobnie zostaną niezmienione, bowiem  Instytut Pamięci Narodowej wskazał, że  mogą pozostać, pod warunkiem, iż przyjęte zostaną do nich odpowiednie uzasadnienia, to znaczy takie, w świetle których nie będzie można uznać nazw ulic: Bojowników oraz Braterstwa Broni, za propagujące system totalitarny.
Samorząd miasta jest obecnie na etapie ustaleń w jakiej formie zostaną wybrani nowi patroni ulic. Termin na zmianę nazw mija w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy dekomunizacyjnej, czyli we wrześniu 2017 r.

 

Antoni Kustusz