Według oficjalnych danych w 2022 roku padł rekord prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży. Odnotowano ich ponad 2 tysiące. Jest to duży wzrost bo aż o 150 proc. w stosunku do danych z 2020 roku. Padł także niechlubny rekord prób samobójczych zakończonych zgonem – 150 przypadków. Te dane mogą się jeszcze zwiększać. Zachowania samobójcze to zjawisko bardzo złożone. Specjaliści nie mają jednej prostej odpowiedzi na pytanie, dlaczego młodzi ludzie podejmują decyzję o odebraniu sobie życia. Na te tragedie wpływa wiele różnych czynników, m.in. zaburzenia psychiczne, uzależnienia, wcześniejsze zachowania samobójcze u osoby lub w jej otoczeniu, przynależność do grupy mniejszościowej, problemy w środowisku rodzinnym, szkolnym lub rówieśniczym.