Kreatywność i rozmach działania to cechy uczniów i nauczycieli tworzących Pracownię Innowacji 3LAB. Jest ona wyjątkowym inkubatorem różnego rodzaju projektów edukacyjnych. Pomysłodawczynią Pracowni 3LAB jest Anna Rzepa wspierana w swoich działaniach przez inne nauczycielki z III LO w Gdyni. Projektom realizowanym w Pracowni sprzyjają także naukowcy, ludzie biznesu, kultury, różne instytuty naukowe, uczelnie, fundacje i stowarzyszenia.