Zawód reportera wojennego to skrajnie niebezpieczny i ryzykowny rodzaj dziennikarstwa. Bardzo często reporterzy przebywają na linii frontu, biorą udział w walkach jako obserwatorzy. Często też giną lub zostają uprowadzeni przez grupy zbrojne. Anna Wojtacha relacjonowała konflikty zbrojne w Iraku, Afganistanie, czy Gruzji. Twierdzi, że te obrazy zostają w człowieku do końca życia.