Tego na pewno warto posłuchać będąc w stolicy Tatr. Polskamowi.pl poleca podczas wakacji odwiedzenie Fonoteki Tatrzańskiej

Fonoteka Tatrzańska znajdująca się w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem to zbiór ponad stu nagrań wśród, których znajdziemy relacje, opowieści i rozmowy górali żyjących w czasach nam współczesnych i w czasach powojennych. Są to zarówno historie bardzo osobiste jak i bardziej ogólne wspomnienia mieszkańców miejscowości podhalańskich. Jest to bardzo starannie udokumentowana fonoteka dokumentująca kształtowanie się kultury na tych terenach, tradycji i obyczajów miejscowych, a także współczesności regionu Tatr i Podtatrza. Wszystkie zebrane nagrania są fascynującym wręcz źródłem informacji na temat życia trzech pokoleń i  przemian jakie zaszły w ich życiu. Zawarta jest w tych nagraniach historia mówiona, często osobista  z przedstawicielami zakopiańskiego środowiska kulturalnego, między innymi z Elżbietą Berbeką, Krzysztofem Trebunią-Tutką, Janem Karpielem-Bułecką, Franciszkiem Bachledą – Księdzularzem i innymi osobami z którymi przeprowadzono rozmowy znacznie wcześniej bo w latach 60,70 i 80 ubiegłego wieku.

Fonoteka Tatrzańska jest pilotażowym programem i pierwszym etapem na drodze do stworzenia w Muzeum Tatrzańskim centrum dokumentacji audiowizualnej, które ma służyć celom badawczym, edukacyjnym i popularyzatorskim.

Fonoteka ma być powiększana o nowe nagrania, a ona powstała dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwa Małopolskiego.