W Polsce nadal wykonuje się zbyt mało badań laboratoryjnych w ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Brak badań we wczesnym stadium choroby powoduje, że wraz z jej zaawansowaniem rosną koszty leczenia pacjenta. W Polskamowi.pl szczegóły raportu.

NIK zwraca uwagę, że nie stworzono rejestru i wyceny badań laboratoryjnych oraz powszechnie obowiązującego systemu licencjonowania medycznych laboratoriów diagnostycznych, powiązanego z oceną jakości badań.

Elżbieta Puacz prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych