Płocki Projekt Onkologiczny – to autorska inicjatywa Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku do walki z chorobami nowotworowymi.

Od wielu lat w mieście toczy się debata, czy z powodu sąsiedztwa rafinerii należącej do PKN Orlen mieszkańców nie powinny w większym zakresie objąć działania związane z profilaktyką raka. Do tej pory kończyło się tylko na rozmowach, ale teraz jest szansa, że się to zmieni.
Już w maju 2015 r. przewodniczący rady miasta Artur Jaroszewski zebrał statystyki, z których wynikało, że spośród wszystkich miast o liczebności powyżej 100 tysięcy to Płock jest najbardziej narażony na zachorowania na raka płuc i oskrzeli. Tych danych nie potwierdził co prawda Krajowy Rejestr Nowotworów, ale mieszkańcy nie dali temu wiary, organizując w październiku ubiegłego roku protest przeciwko nadmiernemu, ich zdaniem, zanieczyszczaniu powietrza przez Orlen. Stało się to przyczynkiem do zorganizowania spotkania z ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem, który poparł pomysł powstania Płockiego Projektu Onkologicznego. – Pan minister powiedział, że jeżeli przygotujemy kompleksowe, spójne rozwiązania, które pozwolą nam uruchomić program do walki z nowotworami, to możemy liczyć na poparcie ministerstwa, np. na drodze prawnej – mówi Jarosław Wanecki, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku. – Dlatego chcemy teraz ze wszystkimi stronami, które są zainteresowane udziałem w tym przedsięwzięciu, popracować nad konkretnymi propozycjami, a nie tylko toczyć jałowe dyskusje, jak to miało miejsce do tej pory.
Lekarze z Izby rozmawiali już  z lokalnymi parlamentarzystami, samorządowcami i przedstawicielami placówek zdrowia. W efekcie pisemną chęć dalszej pracy na rzecz Projektu wyrazili m.in.: prezydent Płocka Andrzej Nowakowski, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Adam Ludwikowski, ale również PKN Orlen i najważniejsze płockie uczelnie. Każdy z organów delegował już swoich przedstawicieli, którzy na kolejnym spotkaniu stworzą zespół koordynacyjny. Ma do tego dojść najprawdopodobniej na początku lutego, w każdym razie już po opublikowaniu informacji, która z firm zainwestuje w budowę zakładu radioterapii przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku.
Okręgowa Izba Lekarska zaznacza jednocześnie, że wszystkie osoby i instytucje, które chcą działać w interesie mieszkańców północnego Mazowsza (nie tylko Płocka), mogą w każdej chwili zgłosić swój akces do udziału w Projekcie. – Nie dotyczy to niestety osób fizycznych, bo chcemy je sami rekrutować w różnego rodzaju organizacjach – kończy prezes Wanecki.

Michał Michalak