Wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i lepszych rozwiązań dla systemu pieczy zastępczej – to pokłosie I Ogólnopolskiego Spotkania Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Jednostek Samorządu Terytorialnego „Kierunek-dziecko” pod patronatem PolskaMowi.pl.

W konferencji wzięli udział specjaliści z całej Polski. Jej organizatorami była Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej oraz Miasto Gdynia. Dlaczego właśnie to miasto? Otóż Gdynia była jednym z pierwszych miast w Polsce, które zamknęły duże domy dziecka. Dzieci umieszczane są w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz małych placówkach instytucjonalnych. Obecnie w 234 gdyńskich rodzinach zastępczych przebywa 355 dzieci. Zbudowano tam także kompleksowy system wsparcia systemu pieczy zastępczej poprzez m.in. otwarcie Gdyńskiego Centrum Diagnozy i Terapii FASD.

Wciąż w całej Polsce brakuje chętnych do sprawowania funkcji rodziców zastępczych, dlatego tak ważnym jest pokazanie rozwiązań, które przynoszą efekty, np. działania miasta Gdyni. Bardzo ważna jest współpraca na wszystkich szczeblach, od prezydenta, burmistrza do szeregowych pracowników instytucji samorządowych. Tylko wspólne działania dają najlepsze efekty. W Gdyni widać tę współpracę na każdym kroku – podkreśla Łukasz Sadkowski z Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.

W pierwszym dniu konferencji oprócz prelekcji zaproszonych gości odbył się także panel ekspertów o proponowanych zmianach w przepisach dotyczących prawa rodzinnego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Drugiego dnia konferencji skupiono się już tylko na praktycznych aspektach pracy z dzieckiem i rodziną. W pierwszej części odbyły się wizyty studyjne w gdyńskich placówkach pomocowych oraz poznano pracę kilku innych ośrodków z całej Polski.

Wielu uczestników bardzo chwaliło sobie tę formę zapoznania się z rozwiązaniami z innych części kraju. Powiat koniński konsekwentnie umieszcza dzieci pozbawione opieki własnych rodziców tylko w rodzinach zastępczych, a nie w domach dziecka. Miasto Częstochowa od lat powierza zadanie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej organizacji pozarządowej, a miasto Łomża utworzyło do tego celu oddzielną jednostkę samorządową. Mamy nadzieję, że takie spotkania będą powtarzane cyklicznie. Najbliższą taką możliwością jest 6 Kongres Rodzicielstwa Zastępczego, który odbędzie się w Warszawie już 16 maja – podsumowuje pan Łukasz.
AK
Fot. Gaba Kucz