Panzer Farm

31 maja 2018 0

PANZER FARM mieści się niespełna 51 km od centrum Warszawy w miejscowości Chrcynno (Nasielsk) na obszarze byłej jednostki wojsk rakietowych. W miejscu tym  można aktywnie…

Graniem zauroczył żaby

13 kwietnia 2018 0

W zachodniej części Rynku Staromiejskiego znajduje się studzienka z figurą flisaka, otoczonego przez osiem żab. Związana jest z nią miejska legenda o biednym flisaku, który…

Słup hańby

8 kwietnia 2018 0

Na czubku stojącego przed Ratuszem w Poznaniu pręgierza stoi kat z uniesionym w górę mieczem, który symbolizuje prawo karania śmiercią. Przy tym słupie hańby karano…