Mieszkańcy powiatu ostrołęckiego mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej.

Do dyspozycji potrzebującym takiej pomocy przygotowano 5 punktów, w których przyjmują prawnicy wyłonieni w wyniku konkursu przez starostwo powiatowe.

Obecnie funkcjonujące punkty działają w godzinach:

  1. 9.00 – 13.00 Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, ul. Szpitalna 2;
  2. 12.00 – 16.00 – poniedziałki i wtorki, 10.00 – 14.00 w środy oraz 14.00 – 18.00 w czwartki i piątki w Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie, ul. Ostrołęcka 27;
  3. 14.30 – 18.30 w Zespole Szkół Powiatowych w Myszyńcu, ul. Dzieci Polskich 5;
  4. 9.00 – 13.00 w Zespole Szkół Powiatowych w Baranowie, ul. Niepodległości 27,
  5. 11.00 – 15.00 w Zespole Szkół Powiatowych w Łysych, ul. St. Krupki 20.

Jak zapewnił nas starosta Stanisław Kubeł porady udzielane nieodpłatnie przez prawników opłaconych przez starostwo cieszą się dużym powodzeniem, ale wciąż trzeba wyjaśniać komu takie poradnictwo przysługuje.
Wyjaśniamy, że nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobom fizycznym, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzystały z pomocy społecznej, które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny, kombatantom i ofiarom represji wojennych i okresu powojennego, tym którzy posiadają ważną legitymację weterana lub weterana poszkodowanego,  osobom, które nie ukończyły 26 lat,  oraz tym, którzy  ukończyli  65 lat. Również bezpłatna pomoc prawna przysługuje osobie, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty. (więcej na stronie: http://www.powiatostrolecki.pl w zakładce ,,Nieodpłatna pomoc prawna’’)

Antoni Kustusz