Combat 56 czyli system walki wręcz stworzony dla polskich oddziałów specjalnych przez majora Arkadiusza Kupsa. Nazwa pochodzi od numeru kompanii ze Szczecina, w której był szkoleniowcem. Na początku lat 90-tych dla potrzeb jednostek specjalnych major Arkadiusz Kups stworzył utylitarny system walki kontaktowej, który w założeniu przeznaczony był do szybkiej eliminacji przeciwnika.