W obliczu szerzącej się wokół nas agresji i terroryzmu konieczna jest znajomość zachowań ludzkich w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia człowieka. Jak zatem powinniśmy zachowywać się w sytuacji zagrożenia? Co zrobić jeżeli słyszymy wybuch lub strzały?