Jednostka Wojskowa AGAT imienia gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” jest najmłodszą jednostką w strukturze Wojsk Specjalnych. Została sformowana 30 czerwca 2011 roku. Ma charakter szturmowy i przeznaczona jest do prowadzenia lądowych akcji bezpośrednich, wsparcia militarnego, wsparcia operacji przeciwterrorystycznych oraz ochrony infrastruktury. Żołnierze jednostki przechodzą wszechstronne wyszkolenie w różnych warunkach klimatycznych, przygotowujące ich do działania w ekstremalnych warunkach.