Bezpieczeństwo – ono zależy przede wszystkim od ciebie. Ale paru rzeczy musisz się nauczyć.

Żyjemy w czasach niepewnych. Przeciwdziałanie terroryzmowi i radykalizacji postaw to najważniejsze wyzwania współczesnego świata. Każdy z nas, na co dzień doświadcza przemocy i agresji. Strach towarzyszy nam w szkole, w pracy i poza nią, na ulicy i w podróży. Dlatego kwestia bezpieczeństwa dotyczy nas wszystkich! Warto poznać zagrożenia i wyrobić w sobie wrażliwość społeczną. Dzięki innowacyjnym projektom edukacyjnym, takim jak „Bezpieczna szkoła”, pracownicy szkół zyskują świadomość i wiedzę o zagrożeniach i sposobach zapobiegania im. Program Odpowiedzialności Społecznej (CSR) realizowany przez Instytut Bezpieczeństwa Społecznego pozwala  także firmom i jednostkom samorządu terytorialnego włączyć się w ten program.

Jak zarządzać ludźmi w stresie

Przedłużający się stres może przeradzać się w chroniczne napięcie, któremu towarzyszy zmniejszenie, a niekiedy blokowanie aktywności w wybranych aspektach życia – organizm produkując pewne hormony, łatwiej z nim walczy. Niestety, jeśli taki stan się przedłuża  mózg powstrzymuje wiele czynności m.in. zmniejszając odporność organizmu. Z pewnym przybliżeniem można określić reakcję na stres jako gotowość na bycie zranionym i uruchamianie w związku z tym mechanizmów obronnych. Ma to swoje odniesienia do stanu psychicznego łatwo wtedy się denerwujemy, obwiniamy
i atakujemy otoczenie, również za swoje działania, obniża się wydajność, do zera potrafią spaść umiejętności kreatywne, pojawiające się konflikty wydają się nierozwiązywalne, wyraźnie zwiększa się ilość narzekania, utyskiwania, a niektórzy popadają w stan podobny do depresyjnego. W odpowiedzi na takie niekorzystne zachowania człowiek, czując się bezsilny może podejmować działania, które są nietrafne. Umiejętność dystansowania się wobec stresu pozwala na efektywne poszukiwanie skutecznych zachowań wobec zespołu i poszczególnych jego członków.

Przeciwdziałanie stresowi oraz zarządzanie ludźmi w takim stanie ducha uzyskujemy poprzez profesjonalny, skrojony na miarę wykład przygotowujący uczestników do odegrania kilku  realistyczny scenek (scenki są nagrywane na kamerę np. ,,agresywny rodzić, opiekun, uczeń” lub ,,aktywny strzelec”- następnie odtwarzane w celu omówienia). W ten sposób u szkolonych  uzyskujemy  tzw. ,,szczepionkę”  która powoduje że gdy drugi raz spotka nas podobna sytuacja do tej trenowanej/granej to po prostu będzie łatwiej to wszystko przejść. Taka ,,szczepionka”, jak wynika z doświadczenia Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego jest aktywna, działa automatycznie  kilkanaście miesięcy.

ppłk rez. Andrzej Kruczyński

były oficer GROM

Instytut Bezpieczeństwa Społecznego