Do udokumentowania kosztu w firmie najczęściej służą faktura lub rachunek, ale nie są to jedyne sposoby potwierdzenia wydatku. Jakie jeszcze dokumenty uprawniają przedsiębiorcę do zapisania zakupu po stronie kosztów uzyskania przychodu?
Co w przypadku gdy podatnik nie otrzyma faktury, a jedynie bilet parkingowy bądź paragon?