Biznes przypomina trochę działalność artystyczną. Bo biznes to kreacja wartości, w znacznie większym rozumieniu niż wartość finansowa. Biznes ma też niesamowitą zdolność zbliżania ludzi do siebie, a kiedy współpracują ze sobą, kiedy wspólnie kreują wartość, to znacznie lepiej się rozumieją i wspólnie tworzą.