Samorząd gospodarczy powinien być jedną z ważniejszych form decentralizacji
administracji publicznej w Polsce. Ale jak twierdzą ludzie związani z biznesem, pomimo tego, że funkcjonujące w kraju organizacje przedsiębiorców określane są mianem samorządu, to w istocie rzeczy nie spełniają one podstawowych wymogów publicznoprawnego charakteru samorządu. Warto podkreślić, że wokół samorządu gospodarczego wciąż toczy się spór o model tego samorządu.