Marka Otwocka tak ma się nazywać waluta równoległa, o której wprowadzenie stara się samorząd Otwocka.  Wniosek w tej sprawie został skierowany do Ministerstwa Finansów. Waluta lokalna ma być sposobem na ożywienie Otwocka jego inwestycji i gospodarki na tym terenie.

W Ministerstwie Finansów został złożony przez miejscowego radnego wniosek o opodatkowanie waluty równoległej w wysokości 3 procent w skali roku, pobieranej automatycznie przez system informatyczny. Wnioskował także o przyznanie dla każdego obywatela powiatu otwockiego 3,6 mln wartości jednostki tej waluty rocznie. Otwock czeka na odpowiedź z Ministerstwa Finansów, a emisja waluty jest uzależniona od decyzji resortu finansów. Minister wyznaczyć ma limit, ile tej waluty równoległej może  maksymalnie powiat otwocki  wyemitować w ciągu roku na każdego obywatela.

Radny do wniosku dołączył projekt implementacji na minimalną wartość, powołał się także na  przykłady walut równoległych z całego świata.  Program 500+ może być realizowany w Otwocku właśnie przy pomocy marki otwockiej, ponieważ nie obciąży budżetu państwa.

Marka otwocka  ma mieć pokrycie w podatku lub nieruchomościach gminy i powiatu. W założeniu waluta ta ma być niewymienialna i nie będzie rodziła odsetek . Z założenia waluta równoległa nie może powodować  żadnych spekulacji.   Chodzi również o to   by ludzie zamieszkujący na tym terenie   nie oszczędzali jej.  Na początku jej forma miałaby być elektroniczna, w dłużej perspektywie przewidziane jest bicie monet.

Waluta lokalna ma za zadanie znacznie  ożywić przedsiębiorczość, a więc zwiększyć obroty przedsiębiorców, zwiększyć przedsiębiorczość wśród młodzieży oraz  mają powstać dzięki niej nowe miejsca pracy.  Z samorządowego punktu widzenia wielką zaletą walut lokalnych jest fakt, że pozwalają kapitałowi pozostać w regionie i stymulują one lokalną przedsiębiorczość. Walutę alternatywną można wydać tylko na miejscu, nie wypływa więc na zewnątrz, ale zostaje w lokalnym środowisku.

Waluta alternatywna jest to rodzaj umowy społecznej, obie strony tej umowy  muszą zgodzić się na jej wprowadzenie . Funkcjonuje ona równolegle do pieniędzy emitowanych przez banki centralne.