Transport odgrywa bardzo istotną rolę w funkcjonowaniu każdego państwa na świecie.
Bywa często nazywany tzw. „krwioobiegiem organizmu państwowego”.
A sieć transportowa w każdym kraju spaja wszystkie działy gospodarki w jedną całość i umożliwia ich sprawne działanie
Tym samym żadna gospodarka nie może się rozwijać bez transportu i całej infrastruktury.