Czym jest medycyna holistyczna ?Otóż opiera się ona na założeniu, że poszczególne sfery życia człowieka stanowią niepodzielną całość. W podejściu holistycznym ciało, umysł, emocje i dusza stanowią jedność. Zamiast skupiać się na symptomach choroby, medycyna holistyczna stara się dotrzeć do jej przyczyny. Stąd zaangażowanie pacjenta w proces leczenia jest w tym przypadku kluczowe i bardzo ważne w walce z chorobą. Medycyna holistyczna skupia się na naturalnych procesach leczenia, podczas których lekarz ma wspomagać siły natury. Medycyna holistyczna nie zadowala się symptomami choroby, tylko szuka odpowiedzi na pytanie o przyczyny takiego stanu i leczy cały organizm a nie chorobę. Tym samym prezentuje stanowisko, że nasze organy i narządy są ściśle ze sobą powiązane i w stanie chorobowym oddziałują na siebie powodując różne dolegliwości.