Warszawiacy mogą wreszcie skorzystać z narzędzia, które pokazuje bieżący poziom jakości powietrza oraz jego prognozy. Na portalu PolskaMowi.pl więcej o Warszawskim Indeksie Powietrza.

WIP jest wskaźnikiem, prezentującym przybliżony stopień zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w czterostopniowej skali. Na stronie wip.um.warszawa.pl znajdziemy także rekomendacje dotyczące aktywności mieszkańców na powietrzu oraz ostrzeżenia związane z występowaniem lub prognozowaniem na dzień następny zanieczyszczeń w stężeniach, które  mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia.

            WIP podzielony jest na Warszawski Ogólny Indeks Powietrza (WIPo) oraz Warszawski Zdrowotny Indeks Powietrza (WIPz). Ten drugi przeznaczony jest dla wrażliwych grup mieszkańców, czyli osób z chorobami układu oddechowego, osób starszych, osób z chorobami układu krążenia, dzieci z astmą.

            Jak z niego korzystać? Na stronie wip.um.warszawa.pl należy wybrać interesujący nas WIP – WIPo lub WIPz, a następnie konkretną stację pomiarową: al. Niepodległości, ulicach Marszałkowskiej, Wokalnej na Ursynowie i Kondratowicza na Targówku. Im stężenia zanieczyszczeń są wyższe, tym poziom indeksu jest wyższy. Najniższym poziomem w skali jest poziom pierwszy, a najwyższym poziom czwarty.

            Na podstawie wskazań indeksu rozsyłane będą m.in. komunikaty do mieszkańców o prognozowanym pogorszeniu jakości powietrza. Warszawski Indeks Powietrza pozwoli również podejmować krótkoterminowe działania mogące szybko wpłynąć na jakość powietrza. Wśród tego typu reakcji należy wymienić m.in. wprowadzenie bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską, skierowanie na ulice polewaczek czy wydanie komunikatów z apelem o zaprzestanie spalania drewna w kominkach.

AK