Za miesiąc za mandat będzie można zapłacić kartą. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Nowe przepisy wejdą w życie za 30 dni.

Płatności kartą dotyczą cudzoziemców. Często nie dysponują oni złotymi w gotówce.  Zmiana ma przyczynić się do wyższej ściągalności mandatów, które do tej pory miały formę mandatów kredytowanych. Będzie to rozwiązanie dobrowolne, jeśli policjant będzie miał terminal do autoryzacji  rozliczeń bezgotówkowych. Koszty związane z transakcją będzie ponosił ukarany. Funkcjonariusz nakładający grzywnę musi poinformować ukaranego o możliwości uiszczenia grzywny w formie bezgotówkowej, o ile oczywiście będzie ona istniała. Proces zaopatrywania w urządzenia do autoryzacji rozliczeń będzie bowiem następował etapowo.
Dla osób, które  mają miejsce stałego zamieszkania lub pobytu na terytorium Polski lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej nic się zmienia. Muszą zapłacić za mandat kredytowy przelewem na wskazany rachunek bankowy.