Język migowy to nie tylko narzędzie komunikacji, ale również sposób widzenia i rozumienia świata. W języku migowym można powiedzieć wszystko, co się chce. Można w nim rozmawiać o emocjach, sztuce jak również o fizyce jądrowej, o ile jest terminologia. A ta rodzi się wraz z potrzebą ludzką, bowiem polski język migowy rozwija się jak każdy inny język . A czy łatwy jest do tłumaczenia?